Ordenador Xiaomi Notebook Air 13'3 Core i5 7200U a 556€

Ruben  ● hace 4 meses  Aliexpress Cupon  ● Varios
● hace 4 meses  ●  Aliexpress Cupon ●  Varios

Ordenador portátil Xiaomi Notebook Air 13'3 con lector de huella y procesador Intel Core i5 7200U a 556€.